Το Έργο

Το Έργο Οι Εταίροι Συναντήσεις TOS Διακρατικά Εργαστήρια

 

Το δίκτυο MAPS είναι ένα από τα 21 δίκτυα σχεδιασμού δράσης  και στοχεύει στην ενίσχυση της πρώην στρατιωτικής κληρονομιάς ως βασικό στοιχείο για τις βιώσιμες αστικές στρατηγικές, συνδυάζοντας τόσο λειτουργικές και κοινωνικές πτυχές.  Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η μοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, σχετικά με την επανένταξη και τη βιώσιμη διαχείριση εγκαταλειμμένων στρατιωτικών περιοχών στον αστικό χώρο. Έχει Συντονιστή Εταίρο την πόλη Piacenza, Ιταλία ενώ εκτός από το ∆ήµο Σερρών συμμετέχουν οι πόλεις, Varazdin (Κροατία), Szombathely (Ουγγαρία), Cartagena (Ισπανία), Espinho (Πορτογαλία), Longford County (Ιρλανδία), Chalons en Champagne (Γαλλία), Koblenz (Γερµανία) και Telsiai (Λιθουανία). Μία από τις βασικές καινοτομίες του προγράμματος URBACT είναι η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και της συμμετοχής της στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι κάθε εταίρος του δικτύου πρέπει να συγκροτήσει μία Τοπική Οµάδα Στήριξης (ΤΟΣ) όπου θα συγκεντρώσει όλους τους τοπικούς παράγοντες που έχουν σχέση με την επανένταξη και τη βιώσιµη διαχείριση εγκαταλελειµµένων στρατοπέδων. Μέσω της συνεργασίας των μελών της ΤΟΣ αλλά και της ανταλλαγής εµπειριών σε διεθνές επίπεδο (µε τους άλλους εταίρους του δικτύου), θα δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης (ΤΣ∆) που θα προβάλλει βιώσιµες και εφικτές λύσεις αλλά και θα έχει µεγάλες πιθανότητες χρηµατοδότησης