Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης στην έβδομη Ελληνογερμανική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες, 10/11/2017                           
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩ
N
Γραφείο Τύπου
Κ.Καραμανλή1,Σέρρες
τηλ. 2321350171                                                                                                                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης στην έβδομη   Ελληνογερμανική Συνέλευση

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης συμμετέχει στην έβδομη Ελληνογερμανική Συνέλευση που πραγματοποιείται στην πόλη Sindelfihgen  της Στουτγάρδης στη Γερμανία από 9-11-2017 έως 11-11-2017, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και μεταφορά τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς, όπως τουρισμός, ενέργεια, απορρίμματα, επιχειρηματικότητα, αγροτική οικονομία κλπ.

Ο κ. Αγγελίδης παρουσίασε τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Δήμου Σερρών και του Δήμου Άχερν της Γερμανίας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

 Από το γραφείο τύπου