O Δήμαρχος Σερρών παρέλαβε το 2ο και 3ο βραβεία BEST CITY AWARDS (βραβείο καλύτερης πόλης) για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και την ανακύκλωση αντίστοιχα του Δήμου Σερρών

                                      Σέρρες, 6-10-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, 
Τηλ: 2321350171

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Δήμαρχος Σερρών παρέλαβε το 2ο και 3ο βραβεία BEST CITY AWARDS (βραβείο καλύτερης πόλης)

για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και την ανακύκλωση αντίστοιχα του Δήμου Σερρών

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05-10-2017 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων απονεμήθηκαν τα βραβεία καλύτερων πόλεων του θεσμού BEST CITY AWARDS.
Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης παρέλαβε το 2ο βραβείο για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο και το 3ο βραβείο για τις δράσεις ανακύκλωσης του Δήμου Σερρών.

Να επισημάνουμε ότι στόχος του θεσμού των βραβείων BEST CITY AWARDS, είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει καινοτόμα έργα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Οι καλές πρακτικές επιδεικνύουν πως η αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών, λύσεων και τεχνολογιών, καταφέρνουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών εξασφαλίζοντας καθαρό περιβάλλον, πολιτισμό, υγεία, ασφάλεια, υποδομές, υπηρεσίες κ.α. ευαισθητοποιώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι.

Ο Δήμος Σερρών στις 20-06-2017 υπέβαλλε αίτηση για δύο συμμετοχές στο θεσμό των βραβείων BEST CITY AWARDS και έλαβε τα εξής βραβεία, μετά από εξέταση από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή:
Α)Το 2ο βραβείο για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου δημοτικού σχολείου και Β)Το 3ο βραβείο για τις πρακτικές και αποτελέσματα ανακύκλωσης στο Δήμο Σερρών.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο Δήμος Σερρών το έτος 2016 στο θεσμό BEST CITY AWARDS βραβεύτηκε με το 2ο βραβείο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες 30(τριάντα) σχολείων, αλλά αξίζει να υπογραμμισθεί, ότι ο Δήμος Σερρών βραβεύτηκε με το 1ο βραβείο το έτος 2014 από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, για τις δράσεις του σχετικά με το περιβάλλον.

Δύο λόγια για το 2ο και 3ο βραβείο:
Το 2ο βραβείο αφορά τη «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου δημοτικού σχολείου του Δήμου Σερρών». Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες Δράσεις του Δήμου Σερρών στον τομέα εξοικονόμησης Ενέργειας είναι η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας. Πρόκειται για αντικατάσταση του συστήματος λέβητα-καυστήρα με γεωθερμική αντλία θερμότητας η οποία έχει χαρακτηριστεί από τα πιο αποδοτικά οικονομικά συστήματα θέρμανσης -ψύξης. Επίσης τοποθετήθηκε Θερμομόνωση της στέγης και του εξωτερικού κελύφους ώστε να μειωθούν οι θερμικές απώλειες. Αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα με νέα διπλού υαλοπίνακα διάκενου 12mm, με κουφώματα συνθετικά με θερμοδιακoπή. Αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί λαμπτήρες με νέους λαμπτήρες φθορισμού και έγινε Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου φυσικού – τεχνητού φωτισμού (dimming). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το κτίριο να καταταγεί σε ανώτερη ενεργειακή κλάση, να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και το κτίριο έγινε πιο φιλικό στο περιβάλλον και τους χρήστες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ο Δήμος Σερρών βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο για τις «Πρακτικές και αποτελέσματα ανακύκλωσης στο Δήμο Σερρών».Οι δράσεις αφορούν την ανακύκλωση την οποία στηρίζει ο Δήμος με το προσωπικό του αλλά και με την ενίσχυση του σχετικού εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε τόσο από Ιδίους Πόρους όσο και από το Πράσινο Ταμείο. Σε συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης προβαίνει σε ανακύκλωση των εξής ρευμάτων: 1) Ανακύκλωση συσκευασιών, 2) Ξεχωριστή συλλογή γυαλιού, 3) Ογκώδη – Αδρανή, 4) Πράσινα υπολείμματα, 5) Α.Η.Η.Ε. (Ανακύκλωση Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), 6) Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών, 7) Ανακύκλωση ελαστικών, 8) Οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), 9) Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, 10) Διαχείριση βιοαποβλήτων.
Για το καθένα από τα παραπάνω ρεύματα διατηρεί αρχείο παρακολούθησης. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα πιλοτικό μικρό Πράσινο Σημείο στο χώρο του Αμαξοστασίου το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία. Τέλος ο Δήμος Σερρών δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης των δημοτών του στο θέμα της ανακύκλωσης έτσι ώστε να τους καταστήσει ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Ιδιαίτερος στόχος αποτελεί η ομάδα των παιδιών και γι’ αυτό διοργανώνει εδώ και 6 χρόνια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το ECO FESTIVAL.
Στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα προβλέπεται η λειτουργία Σταθερού Πράσινου Σημείου μεσαίου μεγέθους σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου αλλά και η δημιουργία δέκα (10) δορυφορικών πράσινων σημείων.

Από το γραφείο τύπου