Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης στο Διεθνές Συνέδριο για το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη

Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταναστευτικού και Κρίσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Σερρών, εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ στο διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο με τίτλο : Προοπτικές και περιορισμοί των υπό-εθνικών απαντήσεων στο μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη.

«Το 2021, η ομαλή ένταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες  παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε δήμο της Ελλάδας που φιλοξενεί προσφυγικό πληθυσμό και θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες συνεργασίες και συνέργειες σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο  Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Στη συζήτηση με τους Antje Grotheer (αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου της Βρέμης, εκπρόσωπο σχετικά με το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο για το Συμβούλιο της Ευρώπης), Leoluca Orlando -δήμαρχο του Παλέρμο, Maarten van Ooijen –  αντιδήμαρχο της Ουτρέχτης κι Επικεφαλής του τομέα κοινωνικών υποθέσεων των Eurocities και συντονιστή τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη (επικεφαλής Συνηγορίας στο Solidarity Now), ο κ. Χρυσάφης μίλησε γα τις  θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.

Ο κ. Χρυσάφης αναφέρθηκε  στο θέμα του ασύλου και τόνισε ότι  η διαδικασία ένταξης των αιτούντων ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αποτελεί ειδικό τομέα και αναπόσπαστο τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους για το σύνολο του πληθυσμού του, που θα πρέπει όμως να συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, αφού οι πόλεις θα είναι εκείνες που θα την εφαρμόσουν.
Η ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε τοπικό επίπεδο εξυπηρετεί την αρχή αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Επομένως, είναι αναγκαίο να δοθεί η χρηματοδοτική υποστήριξη στους Δήμους, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην υλοποίηση και τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών υποδοχής και ένταξης, προσαρμοσμένων στο προφίλ των ατόμων που διαβιούν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου, κινούνται και οι θεσμικές και πολιτικές πρωτοβουλίες όπως είναι η σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), ως παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας των δήμων (Ν.4368/2016).  

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός αφού συμμετέχει στην εκπόνηση των ενταξιακών πολιτικών, οι οποίες εποπτεύονται και συντονίζονται από την κεντρική διοίκηση, προωθώντας έτσι μια στενή, ανοιχτή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.