Νέα πρόσκληση από τον Δήμο Σερρών για το πρόγραμμα κατάρτισης για νέους επιστήμονες

Ο Δήμος Σερρών καλεί εν νέου άνεργους επιστήμονες, κατοίκους του Δήμου Σερρών να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου στο έργο «Συμβουλευτικής– Κατάρτισης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για 100 άνεργους επιστήμονες, καθώς αυτές αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Συμβουλευτική (αποτελεί την βασική δραστηριότητα υποστήριξης των ωφελουμένων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στο εργασιακό περιβάλλον)
 2. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (με αντικείμενο την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων / συμμετεχόντων σε καίριους τομείς της ψηφιακής εποχής).
 3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (στόχος η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων του Προγράμματος).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΟΠΣ 5069080).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 5. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας
 6. Αποδεικτικό ανανέωσης κάρτα ανεργίας
 7. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης
 8. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ε1 για το φορολογικό έτος 2021
 9. Απόφαση Κ.Ε.Π.Α. ίδιου (εάν υπάρχει)
 10. Εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο (Δικηγορικός Σύλλογος, ΤΕΕ, ΟΕΕ, κλπ.)(εφόσον υπάρχει)
 11. Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης (εφόσον υπάρχει)
 12. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια, και τα στοιχεία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή
 13. IBAN Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: www.serres.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14/02/2023 ΕΩΣ 24/02/2023

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2321350549 (κ. Αγαθανάση Βαία) & 2321350028 (κ. Μιχαλάκη Χρυσάνθη) (ώρες επικοινωνίας 9:00-13:00),

στο Κ.Δ.Β.Μ. Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στο τηλέφωνο 2310527722 (κ. Μάτη Σοφία) και

στο Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. Ε.Π.Ε. στο τηλέφωνο 2321085789 (κ. Κοταμπάση Ζαχαρούλα).