Μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Σερρών διαχειριστής του κληροδοτήματος Κατίνας χα. Λυκούργου Μητσάκου το γένος Εμφιετζόγλου που εδρεύει στις Σέρρες επί της οδού Μεραρχίας 1 και  νόμιμα  εκπροσωπείται.

Ανακοινώνει  την  μίσθωση

του  υπό στοιχεία  με αρ. 3 του  2ου ορόφου διαμέρισμα, εμβαδού 40,00τ.μ. και της με αρ. 1 υπόγειας αποθήκης εμβαδού,  7,50 τ.μ., που  βρίσκονται  στις Σέρρες, επί της οδού Ερ. Σταυρού 16.