Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού στο Λευκώνα Σερρών