Μίσθωση ακινήτου από τον ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το Γ’ ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.