Μίσθωση ακινήτου α̟πό τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών (επαναληπτική διακήρυξη)