Μέτρα προφύλαξης από τον ΣΕΙΣΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σέρρες, 13/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Καραμανλή 1
Ταχ. Κωδ.: 62110, Σέρρες
Πληροφορίες: Σαμαράς Γ.
Τηλέφωνο: 2321350132
FAX: 2321350157
E-mail: sam@serres.gr

ΘΕΜΑ: Μέτρα προφύλαξης από τον ΣΕΙΣΜΟ.
ΣΧΕΤ.: Ν.3013/2002

Στα πλαίσια της προστασίας του πληθυσμού από τον σεισμό (η εκδήλωσή του γίνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση και παρά τη μικρή του χρονική διάρκεια δε μπορεί να αποτραπεί) προτείνουμε μέτρα προφύλαξης για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από το παραπάνω φαινόμενο.