1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Μελέτη ασφάλισης τμημάτων οδικού...

Μελέτη ασφάλισης τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης “Μελέτη Ασφάλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών” με προϋπολογισμό 34.827,57 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10/04/2024 και ώρα 11:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμό.

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη