Ξεκινάει η δράση “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες,07.03.2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ξεκινάει η δράση “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων” του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

“Ο Δήμος Σερρών συνεχίζει τη δράση του μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επενδύοντας σε δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενημέρωση των πολιτών για την “πράσινη” οικονομία” ,δήλωσε ο κ.Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών.
Ο Δήμος Σερρών, επικεφαλής εταίρος του συνεργατικού σχήματος που υλοποιεί το έργο “ Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων” στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, σε συνεργασία με τους εταίρους:
• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
• Δήμος Νέστου
• Municipality of Blagoevgrad
καλεί τους κατοίκους των Δήμων Σερρών, Θεσσαλονίκης, και Νέστου που εντάσσονται στις παρακάτω ομάδες:
1.Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
2.Υφιστάμενα Στελέχη φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και Λοιπών μορφών Επιχειρήσεων
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στην δράση της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας(Training week).

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα οργανωθεί σε Περιφερειακό επίπεδο μια «εκπαιδευτική εβδομάδα» με συνολική διάρκεια 5 ημερών για ομάδα 60 συμμετεχόντων καταρτιζόμενων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δομή εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος
Η δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες.
α)Την εξειδίκευση στο αντικείμενο κατάρτισης. Οι θεματικές ενότητες στα πλαίσια του άξονα εξειδίκευσης είναι:
 Διαχείριση Βιοαποβλήτων-Κομποστοποίηση
 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 Καινοτομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 Καινοτομία και δικτύωση – Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters)
 Καινοτομία και επιχειρησιακή Εξωστρέφεια

β)Την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε οριζόντια θέματα όπως :
• τις έννοιες και πρακτικές της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως οι κίνδυνοι στην εργασία, γενικές αρχές της πρόληψης, μέτρα προφύλαξης ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων και κανόνων προστασίας της εργασίας
• τα βασικά σημεία της εργατικής νομοθεσίας και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων (εκπροσώπηση, διαπραγματεύσεις κλπ) και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
• τις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
• ενημέρωση για τη σημασία και τους τρόπους εφαρμογής της Αρχής της Μη Διάκρισης

Η σχετική πρόσκληση και το Έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένα στο link:

https://www.serres.gr/index.php/enimerosi-pvlitvn/genika/dimosioi-diagonismoi/item/1744-prosklisi-gia-symmetoxi-sti-drasi-eksypni-ekpaidefsi-tou-ergou-green-crew

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/03/2019 ΜΕΧΡΙ 15/03/2019