ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ EΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σέρρες, 17/04/2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Καραμανλή 1
Ταχ. Κωδ.: 62110, Σέρρες
Πληροφορίες: Σαμαράς Γ.
Τηλέφωνο: 2321350132
FAX: 2321350157
E-mail: sam@serres.gr

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ EΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
(ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ)

Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις.!

Γιατί;Τα ατυχήματα και η απώλειας ζωής κατά τη διέλευση ιρλανδικών διαβάσεων είναι συχνό φαινόμενο.
Τί είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις;Υπάρχουν σημεία στο οδικό δίκτυο,όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα. Για τη διευκόλυνση της τοπικής
κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζεται πρόχειρη κατασκευαστική λύση (τσιμεντόστρωση).
Η κατασκευή αυτή ονομάζεται ιρλανδική διάβαση.

Δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή.
Δε διασχίζουμε τις ιρλανδικές διαβάσεις πεζή ή με όχημα,
όταν κατακλύζονται από νερά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή μας.

• Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες του οχήματος μας αλλά ούτε και τις δικές μας.
• Κάνουμε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και φτάνουμε με ασφάλεια
στον προορισμό μας,επιλέγοντας μια άλλη διαδρομή.

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών.