1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. ΚΡΥΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ...
 6. /
 7. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Σερρών 185,00  € για άδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου.
 3. Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο & κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ.
 4. Σε περίπτωση που φορέας της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται και θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή εάν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής.
 6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και έναρξη δραστηριότητας (από την οικεία Δ.Ο.Υ.) όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού.
 7. Στοιχεία νομιμότητας κτιρίου (οικοδομική άδεια) ή βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας ότι οι χώροι του οικήματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια), είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, νόμιμοι και κύριας χρήσης προοριζόμενοι για κατάστημα.
 8. Σχεδιαγράμματα εις 3πλούν των χώρων του καταστήματος κατόψεως και καθέτου τομής σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό. (διαστάσεις χώρου τουλάχιστον 12 m2.
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι το υπό ίδρυση κατάστημα πληροί του όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονομικής Νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων, μαζί με θεωρημένα σχεδιαγράμματα.
 10. (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).
 11. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή η κανονισμό οικοδομής
 12. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση