Η Πολιτικής Προστασία του Δήμου Σερρών ευχαριστεί τους υπαλλήλους

 

Ο Δήμαρχος, οι εμπλεκόμενοι Αντιδήμαρχοι και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών θέλουν να ευχαριστήσουν δημοσίως όλους τους υπαλλήλους, εργατικό και επιστημονικό προσω-πικό του Δήμου Σερρών, που συμμετείχαν στις εργασίες αποχιονισμού στις 13-14/02/2021 για την αντιμε-τώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων,(χιονοπτώσεις- παγετό) σε όλη την επικράτεια του Δήμου Σερρών.
Επίσης, ευχαριστούμε τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλλαν για το τελικό αποτέλεσμα που ήτανε επιτυχημένο.
Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών φέρνει θετικά αποτελέσματα για τις ζωές και περιουσίες των ανθρώπων.