1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Δελτία Τύπου
  8. /
  9. Η δημοτική αρχή υποστηρίζει...

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών και όχι μεμονωμένα συμφέροντα ιδιωτών

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
Τηλ: 2321350171
 
Σέρρες, 02/07/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών και όχι μεμονωμένα συμφέροντα ιδιωτών

 

Σχετικά με το δεύτερο δελτίο τύπου με ημερομηνία 27-06-2018, που εξέδωσε η εταιρεία ACA light του κ. Αποστολίδη,ο Δήμος Σερρών έχει να παραθέσει τα εξής:

O Δήμος Σερρών όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της Ελλάδας, προτίθεται να αντικαταστήσει τους συμβατικούς λαμπτήρες με λαμπτήρες LED , μέσω του προγράμματος δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), έχοντας ως τεχνικό σύμβουλο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε), το οποίο όπως είναι γνωστό αποτελεί εγνωσμένου κύρους 100% δημόσιο φορέα εποπτευόμενο από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας.

Ήδη 45 Δήμοι έχουν πάρει προέγκριση επιλεξιμότητας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι η προμήθεια των φωτιστικών λαμπτήρων LED θα γίνει με ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Υπογραμμίζουμε επίσης για άλλη μία φορά ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED (δηλαδή από την εξοικονόμηση ενέργειας  θα πληρώνουμε πολύ λιγότερα χρήματα στη ΔΕΗ και με τα χρήματα που θα κερδίζουμε θα αποπληρώνουμε το δάνειο).

Ο Δήμος Σερρών και οι Δημότες δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για την αποπληρωμή του δανείου, ενώ δεν θα χρειαστεί αύξηση τελών καθαριότητας αλλά αντιθέτως μπορεί να υπάρξει δυνατότητα για μείωσή τους.

Ο Δήμος Σερρών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρίσκεται στην πρώτη φάση για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος. Δηλαδή στη φάση της λήψης δανείου ύψους 2.945.000 ευρώ από το Τ.Π.Δ. και για το λόγο αυτό καταθέτει μια οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο “ Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών” από την οποία αποδεικνύεται ότι μπορεί να αποπληρώνει το δάνειο μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Aν το Τ.Π.Δ δεν πειστεί ότι μπορεί το δάνειο να αποπληρώνεται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας δεν θα  εγκρίνει το δάνειο και θα απαντήσει αρνητικά στο Δήμο.

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η “Δημιουργία ψηφιακών αρχείων φωτισμού του Δήμου Σερρών”(οικονομοτεχνική μελέτη) δεν δεσμεύει σε τίποτε τους όρους διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού.

Αν εγκριθεί το δάνειο από το Τ.Π.Δ τότε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα καταθέσει μελέτη προμήθειας των φωτιστικών λαμπτήρων LED για να διενεργηθεί ο διεθνής διαγωνισμός.

Οι όροι του διεθνούς διαγωνισμού καταρτίζονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, βάσει ενός Οδηγού που εκδόθηκε από το Κ.Α.Π.Ε για να υποστηρίξει όλους τους Δήμους σε αυτή τη διαδικασία. Ο Οδηγός του Κ.Α.Π.Ε αναφέρει τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός φωτιστικού που μπορεί να ζητήσει ο Δήμος στη μελέτη του.

Πριν γίνει η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού το δημοτικό συμβούλιο Σερρών θα ενημερωθεί για τους όρους διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού.  Όποιοι ευνοικοί όροι για τις τοπικές επιχειρήσεις μπορεί να συμπεριληφθούν στη διακήρυξη, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ακυρότητας, τότε είναι βέβαιο ότι θα συμπεριληφθούν αυτοί οι ευνοικοί όροι για τις τοπικές επιχειρήσεις στη διακήρυξη.

Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για τους όρους διακήρυξης. Οι όροι διακήρυξης και ο διεθνής διαγωνισμός θα ακολουθήσουν μετά την έγκριση του δανείου.

Όπως γίνεται κατανοητό θα είναι εγκληματικό ο Δήμος  να σταματήσει μία διαδικασία που είναι προς το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών, επειδή κάποιος επιχειρηματίας φοβάται ότι στο διεθνή διαγωνισμό μπορεί να μην αναδειχθεί ανάδοχος.

Αντιλαμβανόμαστε τις σκοπιμότητες και τα μικροσυμφέροντα κάθε ιδιώτη,αλλά οφείλουμε να τονίσουμε για μία ακόμη φορά, ότι η δημοτική αρχή υποστηρίζει το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών και όχι μεμονωμένα συμφέροντα ιδιωτών.

Είναι λυπηρό ένα τέτοιο εγχείρημα με οφέλη και μόνο οφέλη για τον Δήμο, τους Δημότες και το περιβάλλον να μην έχει τη συμπαράσταση όλων, αλλά αντιθέτως να δέχεται πολεμική και να επιχειρείται η ακύρωσή του.

Παρακάτω δίδονται λεπτομερείς απαντήσεις στο δελτίο τύπου με ημερομηνία 27-06-2018 της εταιρείας ACA light του κ. Αποστολίδη, για να γίνουν γνωστά με αναλυτικό τρόπο τα ακόλουθα:

Α) Η νομιμότητα των όρων του διαγωνισμού που επικαλείται ως λόγο επίσκεψης  ο κος  Αποστολίδης της AcaLight στον κο Δήμαρχο και μάλιστα δύο φορές στις 7/6/2018 και 18/6/2018  είναι αντικείμενο των θεσμικών οργάνων , αρχών &υπηρεσιών της πολιτείας (αποκεντρωμένη διοίκηση, ανεξάρτητες αρχές όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο κοκ  που την κρίνουν κατά περίπτωση) , της αναθέτουσας αρχής (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Τεχνικής υπηρεσίας) καθώς και της χρηματοδοτούσας δημόσιας αρχής (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων-ΤΠΔ).

Η νομιμότητα των όρων του διαγωνισμού δεν αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε  ιδιώτη όπως του κου Αποστολίδη της AcaLight, που λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας έχει εκ των πραγμάτων το ενδιαφέρον να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του και να αναλάβει το έργο.

Β) Ο  Δήμος Σερρών βρίσκεται στο πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου, που αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και όχι στην επικείμενη διεξαγωγή διαγωνισμού. Ως εκ τούτου μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ,  θα συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η μελέτη της υπηρεσίας για την προμήθεια των φωτιστικών & τα τεύχη δημοπράτησης του Ν.4412/2016 που θα γνωστοποιηθούν για προέγκριση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων & για ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο  και στο τέλος θα  εγκριθούν από το αρμόδιο όργανο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Γ) Οι  αναφορέςτου Δελτίου Τύπου της AcaLight σε «δήμους ανά την Ελλάδα, με σειρά αναίτιων περιοριστικών όρων» σε άλλους διαγωνισμούς που έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί , είναι παντελώς ανεπίκαιρες και άσχετες  με το θέμα της συνεδρίασης του ΔΣ στις 20/6/2018 που αφορά  και μόνο στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση  οι διαγωνισμοί άλλων δήμων θα ληφθούν υπ’ όψη ως νομολογία που έχει  κριθεί από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ώστε η  μελέτη υπηρεσίας προμήθειας & τα τεύχη δημοπράτησης να είναι απόλυτα συμβατά με την νομολογία αυτή.

Δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χρηματοδότηση του έργου από το ΤΠΔ καθώς  η εναλλακτική επιλογή του ΣΔΙΤ δεν ήταν ώριμη για υλοποίηση κάτι που αποδείχθηκε σωστό καθώς μέχρι σήμερα κανένας διαγωνισμός Δήμου στην Ελλάδα δεν έχει γίνει με την διαδικασία του Νόμου περί ΣΔΙΤ παρ’ όλες τις  προτάσεις που έχουν κατατεθεί από Δήμους στην ΕΓ ΣΔΙΤ μέχρι σήμερα και δεν έχει εγκριθεί καμία.

Επιπρόσθετα το κόστος  δανεισμού του Δήμου με επιδοτούμενο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του ΤΠΔ είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα μη επιδοτούμενα επιτόκια εμπορικών τραπεζών που θα χρηματοδοτούσαν το έργο στην περίπτωση ΣΔΙΤ .

Ε)Το Δ.Σ της 20/7/2018 αποφάσισε – με βάση την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και το τελικό πραγματικό κόστος δανεισμού που προέκυψε από την προσφορά χρηματοδότησης του ΤΠΔ – το μέγιστο ποσό για την λήψη δανείου στο επίπεδο των 2.945.536 euro, με γνώμονα να εξασφαλίζεται οικονομοτεχνικά σε κάθε έτος από τα 10 έτη δανεισμού ετήσιο κέρδος για τον Δήμο καθώς σε διαφορετική περίπτωση μεγαλύτερου ποσού δανεισμού θα υφίστατο κίνδυνος μη επαρκούς κάλυψης του δανείου.

ΣΤ)Όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των φωτιστικών

ι) Το Δελτίο Τύπου της  AcaLight συγκρίνει τις προδιαγραφές με υποτιθέμενες προδιαγραφές ανύπαρκτης σήμερα Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ για οδοφωτισμό (ΤΟΤΕΕ) (πρόκειται περί παλαιού κειμένου σχεδίου ΤΟΤΕΕ προς διαβούλευση).

ιι) Οι προδιαγραφές του ΚΑΠΕ τεχνικού συμβούλου του ΤΠΔ είναι οι ελάχιστες γενικής χρήσης προδιαγραφές και ως εκ τούτου αναλόγως αναγκών φωτισμού κάθε  δήμου πρέπει να μεταβληθούν για να τηρηθούν τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας & ποιότητας .

ιιι) Οι  προτάσεις προδιαγραφών οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών βασίζονται στην απογραφή που έγινε στους δρόμους & σε 21 διαφορετικές φωτοτεχνικές μελέτες για διαφορετικές τυποποιήσεις βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ με στόχο την  ασφάλεια και την ποιότητα (απόδοση φωτιστικού, τάση λειτουργίας, ένταση ρεύματος, συν/στης ισχύος, στεγανότητα, κλάση μόνωσης, προστασία έναντι υπέρτασης, αριθμός led/φωτιστικό, εύρος λειτουργίας , κάλυμμα).

ιv) Ειδικότερα για την προδιαγραφή dimming  για StandAloneFunction , δεν αποτελεί αποκλειστική προδιαγραφή αλλά εναλλακτική της τηλεδιαχείρισης μέσω ανοιχτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας . Το StandAloneFunction είναι ευρέως διαδεδομένη διεθνής πρακτική  που απαιτεί πρόσθετο εξάρτημα επί  του φωτιστικού ( driver) που οι παραγωγοί του το διαθέτουν εκτεταμένα σε κατασκευαστές/διανομείς φωτιστικών τόσο στην Ελλάδα  όσο και  στην ΕΕ.

v) Οι τελικές προδιαγραφές δεν έχουν οριστικοποιηθεί καθώς θα καθοριστούν στα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια των φωτιστικών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016, που θα συνταχθεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την έγκριση χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση οι τελικές προδιαγραφές θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΤΠΔ (όπως ορίζονται από τον τεχνικό του σύμβουλου ΚΑΠΕ), τις απαιτήσεις της εθνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας βάσει των αποτελεσμάτων απογραφής και 21 φωτοτεχνικών μελετών του Δήμου Σερρών , των διαθέσιμων προδιαγραφών φωτιστικών στην Ελληνική και Διεθνή  Αγορά καθώς ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί (σύμφωνα με την νομοθεσία) υποχρεωτικά ως Διεθνής.

 Όπως γίνεται αντιληπτό από όλα τα παραπάνω εκτός από το οικονομικό όφελος για το Δήμο και τους δημότες θα υπάρξουν και άλλα σημαντικά οφέλη, όπως ποιοτική και ασφαλής αναβάθμιση οδοφωτισμού, περιβαλλοντικά οφέλη, λειτουργικό όφελος και ενεργειακή μείωση.

Το δελτίο τύπου της Acaligth

Από το γραφείο τύπου

Attachments