Για πρώτη φορά ορθή διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στον Δήμο Σερρών

Στην ορθή διαχείριση επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων προχωρά για πρώτη φορά ο Δήμος Σερρών μετά από την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων Polyeco AE. Η σύμβαση, αξίας 42.160 ευρώ(χωρίς ΦΠΑ) αφορά συλλογή από τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών και μεταφορά από την εταιρεία συνολικά 13.600 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Η συλλογή επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών άρχισε σήμερα από συνεργείο της εταιρείας Polyeco παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παναγιώτη Καρακολίδη. Οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται σε φάσεις, ανά καλλιεργητική περίοδο, από τα σημεία υδροληψίας στα τοπικά διαμερίσματα.

«Για πρώτη φορά ο Δήμος Σερρών υπογράφει σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, που προκύπτουν από την καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Δίνουμε οριστικά τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής», τόνισε ο κ.Καρακολίδης.