Επιβολή τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων

Έγκριση τροποποίησης του αρθρ. 6 παρ. 2 & 3, της υπ’ αρ.784/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 549/19-7-2017

 

Attachments