1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Ενοικίαση Μικροφωνικής – Φωτισμού

Ενοικίαση Μικροφωνικής – Φωτισμού

Ο Δήμος Σερρών διακκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την “Ενοικίαση Μικροφωνικής – Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων” για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ποσού 17.840,00€ χωρίς ΦΠΑ και 22.121,60€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 19 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.