Ενημέρωση των πωλητών και των εμπλεκόμενων στη λαϊκή αγορά για την ανανέωση των αδειών των λαϊκών αγορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σέρρες, 09-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Γρηγοριάδης την Τετάρτη 9 Μαίου 2018 για να ενημερώσει τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους στη λαική αγορά για την ανανέωση των αδειών των λαικών αγορών. Ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρθηκε στα εξής:
“Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ενημερωθήκαμε ότι υπογράφηκε η παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου και είναι προς ψήφιση στην Βουλή. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης διότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα.
Όσον αφορά τις παραβάσεις και τα πρόστιμα υπεύθυνη είναι η Αστυνομία για την επιβολή τους και όχι ο Δήμος Σερρών. Σύμφωνα με το νόμο ακοπουθείται η εξής διαδικασία:
“Για τις παραβάσεις που βεβαιώνονται από την Αστυνομία ταυτόχρονα επιβάλλεται και το χρηματικό πρόστιμο που προβλέπεται από την νομοθεσία στην έκθεση βεβαίωσης παράβασης. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τους ελεγκτές αστυνομικούς και παραλαμβάνεται από τον ελεγχόμενο.
Αν το πρόστιμο πληρωθεί στην ΔΟΥ εντός 20 ημερών μειώνεται στο ήμισυ.
Προσφυγή κατά του προστίμου ασκείται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Οι εκθέσεις παράβασης κοινοποιούνται στον Δήμο που χορήγησε την άδεια προκειμένου να ενημερωθεί το ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης).”

Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούμε για την εύρυθμη λειτουργία της λαικής αγοράς, προκειμένου τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη λαική αγορά να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο. Το σωματείο μικροπωλητών πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ακούμε διαφορετικές φωνές από τα μέλη του, ο Πρόεδρος του κ. Καλαιτζής θέλει αυστηρούς ελέγχους, ενώ ο κ. Κουτούσης δεν θέλει ελέγχους.

Από το γραφείο τύπου