Ενημέρωση από την Υπηρεσία Καθαριότητας για τη αποκομιδή των απορριμμάτων κατά την περίοδο του καύσωνα

Σε περιόδους εμφάνισης υψηλών θερμοκρασιών και εκδήλωσης καύσωνα, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, για την προστασία των εργαζομένων και την αποφυγή της έκθεσης τους κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής, κρίνει αναγκαίες έκτακτες μεταβολές στο ωράριο εργασίας τους τροποποιώντας παράλληλα τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των οχημάτων για την πλύση των κάδων και τη σάρωση οδών, πλατειών και κ/χ, οχημάτων για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων.

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες την υποχρέωση τους για την απόρριψη των σύμμεικτων απορριμμάτων τους σε καλά δεμένες σακούλες και όχι χύμα μέσα στους πράσινους ή μεταλλικούς κάδους.

Στους μπλε κάδους απορρίπτονται χύμα καθαρές τις συσκευασίες που ανακυκλώνονται (χάρτινες, μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες).

Έξω από τους κάδους απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων.

Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να μη βγάζουν ογκώδη αντικείμενα την περίοδο αυτή.