1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών” με προϋπολογισμό 930.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ, ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 17-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.