Έναρξη της δράσης “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων-Green Crew”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες, 02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Κων. Καραμανλή 1
Πληρ. Παπίκα Αθηνά-Μαρία
Τηλ. : 2321350158

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:Έναρξη της δράσης “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων-Green Crew

   “Ξεκινάει στις 6/05/2019 η δράση “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” που οργανώνει ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green_Crew”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις επιχειρηματικές δυνατότητες ,οι οποίες απορρέουν από την αξιοποίηση των “πράσινων” αποβλήτων.

   Η εκπαιδευτική εβδομάδα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εκπροσώπων του Δήμου Σερρών, εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, καθηγητών από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και ομιλίες μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων(Κοιν.Σ.Επ) τόσο από Σέρρες όσο και από Θεσσαλονίκη.

   Κατά τη διάρκεια της δράσης ,θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων και στον ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου Σερρών και σε εταιρεία εκμετάλλευσης λυμμάτων και γεωργικών προϊόντων, η οποία εδρεύει στη Νιγρίτα Σερρών” δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών , Πέτρος Αγγελίδης .

   Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ,κ. Παντελής Χράπας με την ευκαιρία της συγκεκριμένης δράσης τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα επανάχρησης και ανακύκλωσης αποβλήτων ενώ ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Σερρών, κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής   δήλωσε ότι η παραπάνω δράση αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο προώθησης της κουλτούρας της κυκλικής οικονομίας.