Έναρξη μαθημάτων για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών

pronoia

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σερρών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σερρών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σερρών  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Διαδικτυακά εργαλεία  και Υπηρεσίες στην  καθημερινή ζωή

25

2

Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο (1)

50

3

Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα

25

4

Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

5

Εικαστικό εργαστήρι

50

6

Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ.: 2321350566, 2321350549

Ταχ. Διεύθυνση: Kων/νου Καραμανλή 36 Σέρρες – Διοικητήριο (Γραφεία Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών )

Email: kaliga@serres.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.