Ελαιοτριβείο

leader logo

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του υπάρχοντος παραδοσιακού ελαιοτριβείου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελαιώνα. Το ελαιοτριβείο κατασκευάσθηκε το έτος 1870 από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της εκκλησίας του χωριού, Αγίου Νικολάου και του τότε Μητροπολίτη Σερρών. Κατά το έτος 1930, η διαχείρισή του παραχωρήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, όπου την ευθύνη την είχε ο δάσκαλος μαζί με τη σχολική επιτροπή. Εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών του Ελαιώνα (υπολογίζονται σε 18.000 ελαιόδενδρα στην περιοχή του χωριού) αλλά και των γύρω περιοχών (Ορεινή, Βροντού, Μετόχι, Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου (100 τόνοι ελιάς). Λειτουργούσε με τη βοήθεια του νερού των άφθονων πηγών που υπάρχουν στην πλατεία. Για το λόγο αυτό το προτιμούσαν πολλές οικογένειες, μια που το κόστος εξαγωγής του λαδιού ήταν φθηνό και οι συνθήκες επεξεργασίας ήταν υγιεινές. Ο χρόνος της συγκομιδής κρατούσε από το τέλος Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Γύρω στα 1975, δημιουργήθηκε καινούργιο ηλεκτροκίνητο ελαιοτριβείο από ιδιώτη με αποτέλεσμα το παραδοσιακό υδροκίνητο ελαιοτριβείο να έλθει σε αχρησία. Σήμερα στο εσωτερικό του βρίσκεται όλος ο εξοπλισμός που απαιτούνταν για τη λειτουργία του (μυλόπετρες, δεξαμενές, πιεστήριο ή αλλιώς ¨μέγγενη¨) ενώ στο εξωτερικό του μέρος βρίσκεται η φτερωτή του νερού. Η στέγη του έχει καταρρεύσει καθώς και ένα μεγάλο τμήμα από τη λιθοδομή των περιμετρικών τοίχων.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Καθαίρεση της λιθοδομής των τοίχων όπου κρίνεται απαραίτητο και ανακατασκευή τους
  • Ανακατασκευή της στέγης . Θα χρησιμοποιηθούν τοπικά υλικά ενώ θα ακολουθηθούν οι όροι δόμησης για το συγκεκριμένο οικισμό (ΦΕΚ 464/25.5.1987)
  • Συντήρηση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού, σύνδεση της φτερωτής
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, φωτισμός, φυτεύσεις)
  • Βελτίωση οδού πρόσβασης
  • Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής επισκεπτών
  • Προμήθεια προθηκών για τα προϊόντα και κορνιζών για τις φωτογραφίες
  • Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα αναλάβει να συγκεντρώσει παλαιό φωτογραφικό υλικό σχετικό με την παραγωγή του λαδιού σε όλα τα στάδια, θα είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτησή του και την τοποθέτηση – προβολή του. Επίσης θα φροντίσει για τη συγκέντρωση αντιπροσωπευτικών τοπικών προϊόντων, την αναγραφή πληροφοριών για τον τρόπο παρασκευής τους και επίσης για την τοποθέτησή τους στο χώρο. Έτσι συνολικά μέσα στο χώρο του ελαιοτριβείου (143,52 τμ) θα υπάρχουν τρεις ενότητες, η ενότητα με το φωτογραφικό υλικό, η αναπαράσταση της διαδικασίας με τη βοήθεια του υπάρχοντος εξοπλισμού και τέλος, η γνωριμία με τα ίδια τα προϊόντα. Τέλος, στο εξωτερικό χώρο του κτίσματος θα διαμορφωθεί ένα φιλόξενο περιβάλλον με παγκάκια και φυτεύσεις για την ξεκούραση των επισκεπτών.

Το έργο κατασκευάσθηκε από τον ανάδοχο Καφεστίδη Α. Αναγνώστη με συμβατικό προϋπολογισμό 133.884,06 €.