Έκθεση εσόδων – εξόδων Β ́ τριμήνου 2023, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η 543 / 2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β ́ τριμήνου 2023, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, έτους 2023.

543-2023 EKΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β’ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 6ΜΩΕΩ10-Η1Ψ