Εγγραφές Νηπίων – Βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α» Δήμου Σερρών Σχολικής Περιόδου 2023-2024

H υποβολή των αιτήσεων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών αρχίζει από 16-05-2023 έως 10-06-2023.