Δράση για τη γηριατρική ευπάθεια στο Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερρών

Η 1η Τοπική Ομάδα Υγείας Σερρών σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερρών θα υλοποιήσει τη δράση «Ανίχνευση και μέτρηση της γηριατρικής ευπάθειας με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων».

Η δράση απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω.

Σκοπός της δράσης, είναι η έγκαιρη ανίχνευση και η αρχική εκτίμηση του συνδρόμου γηριατρικής ευπάθειας, που χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση των φυσιολογικών συστημάτων του ατόµου που σχετίζεται με την ηλικία.

Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση των εγγενών ικανοτήτων, γεγονός που προσδίδει εξαιρετική ευαισθησία σε στρεσογόνους παράγοντες και αυξάνει τον κίνδυνο μιας σειράς αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Η δράση στοχεύει στη λήψη μέτρων για τη διατήρηση και αποκατάσταση της αυτονομίας των ηλικιωμένων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από ευπάθεια (εμφάνιση αναπηρίας- έκπτωση λειτουργικότητας, εισαγωγή στο νοσοκομείο, εισαγωγή σε δομή μακροχρόνιας φροντίδας π.χ. οίκο ευγηρίας, αυξημένη θνησιμότητα) και στη προάσπιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Η γηριατρική ευπάθεια είναι μια δυναμική διαδικασία αλλά και αναστρέψιμη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (Κων. Καραμανλή 94) την Τετάρτη 05/10/2022 και ώρα 09:00-13:00μ.μ., ενώ σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι ημερομηνίες και οι ώρες των επισκέψεων, θα καθοριστούν με απευθείας συνεννόηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους επικοινωνώντας με το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερρών έως τις 4/10/2022.

Τηλ: 2321085661

email: kpn@serres.gr