Δωρεά tablet από την εταιρεία NRC σε σχολεία της Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 2/04/2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
————————————————
ΕΔΡΑ : Σέρρες – Κ.Καραμανλή 36 – τ.κ.62100
Πληρ.: Νατάσα Μακρή
Τηλ./φαξ : 2321350568/ 2321350569
E-mail : aggelos@serres.gr , andpaideias@serres.gr

Θέμα: «Δωρεά tablet από την εταιρεία NRC σε σχολεία της
Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών»

Ως Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών (Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια την εταιρία NRC (Norwegian Refugee Council) για την δωρεά 60 τεμαχίων Tablet σε σχολεία της Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών στα οποία λειτουργούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).
Ο ανωτέρω αριθμός ψηφιακών μέσων αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο των αντίστοιχων σχολικών μονάδων και συλλόγων και χρησιμοποιείται για όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες και λειτουργίες των αντίστοιχων σχολείων.

Η Διανομή της παραπάνω δωρεάς έγινε ως εξής:
10 τεμ. 1ο ΓΕΛ Σερρών,
11 τεμ στο 2ο ΕΠΑΛ,
19 τεμ στο 3ο ΓΕΛ,
20 τεμ Μουσικό Σχολείο Σερρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βασίλης Τερζής