ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 27/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023