Δήμος Σερρών: Πρόσληψη 90 καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Σερρών θα προσλάβει 90 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σερρών θα προσλάβει 60 καθαρίστριες 6ωρης απασχόλησης, 20 καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης και 10 καθαρίστριες 3ωρης απασχόλησης.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου και η αξιολόγηση γίνεται με μοριοδότηση.

Η ανακοίνωση, η αίτηση και το παράρτημα της ανακοίνωσης έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Σερρών www.serres.gr

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από σήμερα 12/8/2021 και λήγει την Τετάρτη 18/8/2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες στο email paideias@serres.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Δήμου 2321350568, 2321350569 (Τμήμα Παιδείας) και 2321350111(Γραφείο Προσωπικού).