Δήμος Σερρών: Η ΔΕΥΑΣ εξασφάλισε 100% χρηματοδότηση για νέο κεντρικό μεταφορικό αγωγό νερού

Η ΔΕΥΑΣ εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, υλοποιώντας έργα και δράσεις με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Σερρών.

Με οδηγό την πολιτική βούληση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Αλέξανδρου Χαλκιόπουλουκαι του Γενικού Διευθυντή της, κ. Νικόλαου Σαφαρίκα άναψε το «πράσινο φως» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση ενός έργου μεγάλης σπουδαιότητας, γεγονός που μέχρι πριν από 3 μήνες φάνταζε σχεδόν αδύνατο.

«Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης μήκους 3 περίπου χιλιομέτρων, θα έχει σχεδόν διπλάσια διάμετρο και θα συνδέει το υπό κατασκευή Διυλιστήριο νερού στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη με το κεντρικό αντλιοστάσιο του Αγίου Γεωργίου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υδροδότηση της πόλης των Σερρών, για τα επόμενα 60 χρόνια τουλάχιστον, λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και τη μελλοντική πληθυσμιακή της αύξηση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.380.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι το υψηλό κόστος της παρέμβασης καθιστούσε σχεδόν ανέφικτη την υλοποίησή της από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΣ. Όμως αν και η εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους τα προηγούμενα δύο χρόνια για πολλούς λόγους φαινόταν αδύνατη, τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και σήμερα αποτελεί απτή πραγματικότητα!

Με την κατασκευή του νέου καταθλιπτικού αγωγού θα αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του νέου Διυλιστηρίου και θα είναι εφικτή η διαχείριση των συνολικών υδατικών πόρων για την πόλη των Σερρών. Παράλληλα, εξοικονομούνται ενεργειακοί πόροι και μειώνεται δραστικά η πιθανότητα εκδήλωσης βλαβών, με την αντικατάσταση ενός πεπαλαιωμένου κεντρικού αγωγού», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

Ο αγωγός που λειτουργεί σήμερα, διατομής Φ 350, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 600m3/h.

Η μεγάλη διατομή του νέου αγωγού (Φ 630), σχεδόν διπλάσια από αυτή του υφιστάμενου, καθιστά εφικτή τη μεταφορά ποσότητας νερού ίσης με 1.100 m3/h, δηλαδή τόσο της ποσότητας του νέου Διυλιστηρίου(600 m3/h) όσο και της σημερινής γραμμής ύδρευσης Αγ. Γεωργίου (500 m3/h). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι στο μέλλον θα υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν σχεδόν οι συνολικές ανάγκες υδροδότησης της πόλης αποκλειστικά με τη χρήση του νέου αγωγού. Η κατασκευή του θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE) και ονομαστικής πίεσης 16 atm.

Ο μακρόπνοος σχεδιασμός της ΔΕΥΑΣ εγγυάται ότι και στο απώτερο μέλλον θα συνεχίσει να αποτελεί το μέτρο ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Σερρών.

Από το Γραφείο Τύπου
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΣ