Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών