Διανομή τροφίμων από τον Δήμο Σερρών σε άπορες μονογονεϊκές οικογένειες

Σε διανομή τροφίμων σε άπορες μονογονεϊκές οικογένειες θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών, έπειτα από δωρεά του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 10:00-12:00.

Η διανομή των προϊόντων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Β΄ΚΑΠΗ, Βενιζέλου 139.

Προηγήθηκε πρόσκληση, μέσω δελτίου Τύπου, με το οποίο οι δημότες, που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών καλούνταν να προσέλθουν στο Γραφείο 124 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών και να υποβάλουν αίτηση από τις 15-12-2021 έως τις 17-12-2021.

Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή των προϊόντων θα πρέπει να έχουν μαζί τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους στην  περίπτωση που τα προϊόντα παραληφθούν αυτοπροσώπως.

Εάν η παραλαβή γίνει  από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και η αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.