Διανομή προϊόντων από το Δήμο Σερρών στους ωφελούμενους του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διανομή προϊόντων  από το Δήμο Σερρών στους   ωφελούμενους του προγράμματος ”Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)”.


Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)  ο Δήμος Σερρών  με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού και την ΚΕΔΗ Σερρών θα διανείμει   προϊόντα στους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται πλέον για  τον τόπο, την ώρα, τα είδη  και την ποσότητα της διανομής με  μήνυμα ή τηλεφωνική κλήση. Οι ώρες διανομής  θα είναι 8:00π.μ.- 13:00μμ.
., στα ψυγεία Ταυλαρίδη, 3ο χλμ Σερρών – Νιγρίτας.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ωφελούμενων η διανομή θα γίνει αυστηρά με αλφαβητική προτεραιότητα.

Με επίθετα από Α μέχρι και Ι: Τετάρτη 29-3-2017

Με επίθετα από Κ μέχρι και Ο: Πέμπτη 30-3-2017

Με επίθετα από Π μέχρι και Ω: Παρασκευή 31-3-2017

Προϋποθέσεις διανομής προς τους ωφελούμενους:
·      Προσκόμιση βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α.
·      Aίτηση – ένταξη τους στο ΤΕΒΑ.
·      Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως, το προϊόν μπορεί να παραληφθεί από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
Επισημαίνουμε ότι, αν δεν υπάρχει αίτηση του ΤΕΒΑ, οι ωφελούμενοι δεν θα εξυπηρετούνται. Επειδή τα προϊόντα είναι αρκετά πρέπει οι ωφελούμενοι να προσέρχονται  με σακούλες και καροτσάκι λαϊκής.