Διανομή νωπών κοτόπουλων από το Δήμο Σερρών

Δελτίο Τύπου

Διανομή νωπών κοτόπουλων  από το Δήμο Σερρών στους ωφελούμενους του προγράμματος ”Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)”.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) ο Δήμος Σερρών με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού και τη ΚΕΔΗ Σερρών θα διανείμει κοτόπουλο στους ωφελούμενους του προγράμματος την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 από τις  9.00 έως 13.00 στο στρατόπεδο του Παπαλουκά στις Σέρρες. Επειδή το προϊόν είναι ευαλλοίωτο η διανομή θα γίνει μόνο τις συγκεκριμένες ώρες και δεν θα επαναληφθεί.
                 Προϋποθέσεις διανομής προς τους ωφελούμενους:
  • Προσκόμιση βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α.
  • Aίτηση – ένταξη τους στο ΤΕΒΑ.
  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως, το προϊόν μπορεί να παραληφθεί από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Για το Δήμο Σερρών:2321350571
Επισημαίνουμε ότι, αν δεν υπάρχει αίτηση του ΤΕΒΑ, οι ωφελούμενοι δεν θα εξυπηρετηθούν.