Διανομή καυσόξυλων από τον Δήμο Σερρών

Στη διανομή καυσόξυλων θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δημότες του Δήμου Σερρών να προσέλθουν στο γραφείο 124  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2321350561 (Κ.Καραμανλή 36 στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) για να υποβάλλουν αίτηση  από τις  12-7-2021 έως 14-7-2021 και κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόφαση ΚΕ.Π.Α. (εάν υπάρχει)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Βεβαίωση ανεργίας (εάν υπάρχει)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Έντυπα Ε1 και Ε9
  6. Εκκαθαριστικό εφορίας
  7. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (εάν υπάρχει)