Διανομή φρούτων

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
Τηλ: 2321350171
  Σέρρες, 22/09/2017
Δελτίο Τύπου
Από την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών ανακοινώνεται ότι  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με  αριθμ. 2339/77269/2017 (ΦΕΚ 2436/Β/17-7-2017) για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων (ΕΕ L 150, 01-07-2017 ), θα διανέμει δωρεάν φρούτα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων, νηπιαγωγείων, δημοτικών και Γυμνασίων καθ΄όλη τη νέα σχολική χρονιά.

Η πρώτη διανομή θα γίνει την Δευτέρα 25-9-2017 και την Πέμπτη 28-9-2017.

Από το γραφείο τύπου