ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ‘Η ΑΦΑΝΕΙΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

Αρχεία

doc small Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας 28.50 Kb