Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018

 

Σέρρες, 20 Ιανουαρίου 2020

 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 

Κυρίες και κύριοι,

Η δημοτική μας αρχή και κατά το έτος 2018 εργάστηκε σκληρά, έχοντας ως οδηγό το προεκλογικό της πρόγραμμα και … Περισσότερα