Αναβάλλεται η Συνεδρίαση του ΔΣ στις 25-8-2021 για 1-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες 23/08/2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ.27854
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σέρρες – Κ. Καραμανλή 1
Πληροφορίες: 2321350125

ΠΡΟΣ
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
– ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ:« Αναβολή της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών»

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η 18η συνεδρίαση (25-08-2021) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών λόγω ανυπέρβλητου προσωπικού προβλήματος του τεχνικού συμβούλου του έργου κ. Μιχόπουλου Ιωάνννη, του οποίου η παρουσία στη συνεδρίαση είναι απαραίτητη προκει-μένου να συζητηθεί το θέμα αυτής.
Η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ίδια πρόσκληση της ημερήσιας Διάταξης.