Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Μπίδιου Αθανασίας, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 16-2024

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Μπίδιου Αθανασίας, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Περισσότερα

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Καλαϊτζή Αθανασίου, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15-2024

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Καλαϊτζή Αθανασίου, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Περισσότερα

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Καλαμπαλίκα Δημητρίου, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 14-2024

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Καλαμπαλίκα Δημητρίου, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Περισσότερα

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Γκεντσούδη Ελισάβετ, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13-2024

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Γκεντσούδη Ελισάβετ, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

 

 

Περισσότερα

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Γκατζιού Ιωάννη, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 12-2024

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Γκατζιού Ιωάννη, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

 

Περισσότερα

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Θεμιστοκλέους Αθανασίας, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 11-2024

Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Θεμιστοκλέους Αθανασίας, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22 -2024
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ Ν.Π. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας… Περισσότερα

Ορισμός Αντιδημάρχου για υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 8-2024
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 2024

Περισσότερα

Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Σερρών ως Διατάκτη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7-2024
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1-1-2024

Περισσότερα