Μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Σερρών διαχειριστής του κληροδοτήματος Κατίνας χα. Λυκούργου Μητσάκου το γένος Εμφιετζόγλου που εδρεύει στις Σέρρες επί της οδού Μεραρχίας 1 και  νόμιμα  εκπροσωπείται.

Ανακοινώνει  την  μίσθωση

του  υπό στοιχεία  με αρ. 3 του  2ου ορόφου διαμέρισμα, εμβαδού Περισσότερα

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ” (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκε η 3η τροποποίηση της απόφασης  ένταξης του υπομέτρου 6.1 (3η Πρόσκληση).

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

3η τροποποίηση απόφασης Περισσότερα

Έγκριση Αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την υπ΄ αριθμ 450-2023 απόφασή αποφάσισε την Τροποποίηση της 461/2020 Α.Δ.Σ. ‘‘Έγκρισης Αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021’’.

 

ΣΕΡΡΕΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Attachments

Περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών εξέδωσε το συνημμένο ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ προς ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Attachments

Περισσότερα

3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ” (3ΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ως προς την προσθήκη δύο δικαιούχων) για την 3η επικαιροποίηση της απόφασης των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου του υπομέτρου 6.1 (3η Πρόσκληση).… Περισσότερα

Έκθεση εσόδων – εξόδων Β ́ τριμήνου 2023, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η 543 / 2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β ́ τριμήνου 2023, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, έτους 2023.

543-2023 EKΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β’ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 6ΜΩΕΩ10-Η1Ψ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήµαρχος Έργων – Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 1015/2021 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 486353(647) ΠΕΤ: 2212872713/13-7-23 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου … Περισσότερα

3η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ” (3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκε η 3η επικαιροποίηση της απόφασης των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου του υπομέτρου 6.1 (3η Πρόσκληση). Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.… Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3870/2010 “ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3870/2010 “ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ” (Α΄138) ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 867Περισσότερα