Αστέρια

ypourgeio politismou logo

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ»

(κωδικός Ο.Π.Σ. 76388)

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα:

Το πρώτο υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και την προμήθεια της απαραίτητης επίπλωσης προκειμένου να δημιουργηθεί μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των δημοτών μας. Ο προϋπολογισμός του πρώτου υποέργου με βάση την οριστική μελέτη, ανήλθε στο ποσό των 4.770.618,97 € ενώ μετά από ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, ο σημερινός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.070.932,35 €.

Οι χώροι του θεάτρου είναι:

1.1α. Ο κύριος χώρος του θεάτρου ο οποίος αποτελείται από:

 • Πλατεία και εξώστη συνολικά 550 θέσεων τουλάχιστον
 • Σκηνή και χώρο ορχήστρας

1.1β. Χώροι εξυπηρέτησης καλλιτεχνών στους οποίους τουλάχιστον περιλαμβάνονται:

 • καμαρίνια ατομικά: 2
 • καμαρίνια ομαδικά (4 ηθοποιών): 2
 • καμαρίνια ομαδικά για 20 ηθοποιούς: 2
 • χώρος προετοιμασίας των μουσικών
 • σαλόνι καλλιτεχνών
 • βοηθητική σκηνή
 • γραφεία για σκηνοθέτη, διευθυντή σκηνής και βοηθό σκηνογράφου
 • τρία γραφεία τεχνικών (φωτιστές κ.λ.π.)
 • γραφείο καλλιτεχνικού διευθυντή
 • αποθήκη φροντιστηρίου
 • χώρος για dimmers
 • αποθήκη ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού υλικού, αποθήκη φωτιστικών
 • κομμωτήριο
 • μικρό ραφείο – αποθήκη κουστουμιών
 • χώροι υγιεινής
 • και όποιο άλλο χώρο επιβάλλεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές.

1.1γ. Χώροι εξυπηρέτησης του κοινού στους οποίους τουλάχιστον περιλαμβάνονται:

 • είσοδος – φουαγιέ, Αίθουσα εκδηλώσεων,
 • γραφείο ελέγχου εισόδου και πληροφοριών, ταμείο.
 • αναψυκτήριο – μπαρ, αποθήκη
 • χώροι υγιεινής κοινού
 • κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες

1.1δ. Χώροι διοίκησης στους οποίους περιλαμβάνονται:

 • γραφείο λογιστηρίου
 • γραφείο προέδρου και συνεδριάσεων
 • χώροι υγιεινής

1.1ε. Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στους οποίους περιλαμβάνονται:

 • μηχανοστάσια ανελκυστήρων,
 • λεβητοστάσιο,
 • χώρος αποθήκευσης καυσίμων,
 • αντλιοστάσιο ύδρευσης,
 • αντλιοστάσιο πυρόσβεσης,
 • χώρος δεξαμενής πυρόσβεσης,
 • χώρος υποσταθμού της ΔΕΗ,
 • χώροι ιδιωτικού υποσταθμού (μέσης τάσης και μετασχηματιστή),
 • χώρος χαμηλής τάσης,
 • χώρος κλιματιστικών μονάδων, ψυχροστάσιο,
 • αποθηκευτικοί χώροι

Σχετικά με το δεύτερο υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ Δήμου Σερρών», αυτό αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και συστήματος οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων. Ο ειδικός αυτός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την άρτια λειτουργία του κινηματοθεάτρου ως χώρου καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο προϋπολογισμός του δεύτερου υποέργου, σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται σε 800.000 €.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των εξής:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 • Το σύνολο των απαιτούμενων ειδικών προβολέων θεατρικού φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ανάρτησης αυτών.
 • Το σύστημα ελέγχου του θεατρικού φωτισμού αποτελούμενο κατά βάση από την κονσόλα φωτισμού και τις συσκευές Dimmers.
 • Όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των συσκευών και μηχανισμών του συστήματος θεατρικού φωτισμού.
 • Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του γενικού φωτισμού της αίθουσας του κινηματοθεάτρου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Εγκαταστάσεις ενισχυμένου ήχου
 • Εγκαταστάσεις στατικής και κινούμενης εικόνας
 • Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννόησης
 • Εγκαταστάσεις φωτεινών μηνυμάτων
 • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης διευθυντή σκηνής
 • Υποδομή εξωτερικών μεταδόσεων ραδιοφωνίας – τηλεόρασης
 • Συνεδριακό – μεταφραστικό σύστημ