ΑΡ.563/2024 ΑΔΕ(ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 563 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΄Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης –
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2024.