1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Αποκομιδή απορριμμάτων τμήματος ΔΕ...

Αποκομιδή απορριμμάτων τμήματος ΔΕ Σερρών, Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς, ΔΕ Κ. Μητρουσίου και ΔΕ Λευκώνα για τα έτη 2022-2025

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 44927/1428/24-12-2021 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας.