Απόφασης 185 / 2024 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριας Αγοράς με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

Απόφασης  185 / 2024 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριας Αγοράς με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»