Απόφαση του Δ.Σ. για μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι 50%