ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 252-2020 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 168 ΑΠΟΦΑΣΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

Θέμα : Ανάκληση της υπ. αριθ. 168/22-03-2020 απόφασης Δημάρχου.

Ανακαλεί την υπ. αριθ. 168 /22-03-2020 απόφαση περί «Αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση προσέλευσης στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών και ειδικότερα για την πόλη των Σερρών στους χώρους της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων, Κοιλάδας Αγίας Βαρβάρας και του Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας, από το Σάββατο 02 Μαΐου 2020