ΑΠΟΦΑΣΗ 9/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΣΙΟΥΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Πολυχρόνη στον Αγιο Ιωάννη Σερρών».